Tudásbázis

06máj 2020

Érdekes észrevételt olvastam a napokban a vízpumpák és a folyékony vegyszeradagolók kívánatos fizikai elhelyezkedésének tárgyában. Az író szerint előnyösebb, ha a vegyszeradagoló egységek a vizespumpák alatt és nem ezek felett kerülnek elhelyezésre. Mégis a legtöbb gyártó ezt éppen fordítva teszi. Vajon miért?

Vegyünk egy sok éve működő berendezést, mely normál esetben emberi felügyelet nélkül végzi jövedelmező, automatikus tevékenyégét egy zárt térben. Lévén, hogy tökéletes, hibamentes rendszer nincs, komplikáció adódik.

Komplikáció 1.

A folyékony vegyszeradagoló tömlője elszakad, eltörik, kicsúszik, vagy bármilyen más módon sérül. Az adagoló tovább működik és vegyszer kezd belőle folyni.

Komplikáció 2.

A vízpumpa kezd elhasználódni és ennek egyik első jeleként kisebb vízfolyás jelenik meg a tömítettlenné váló részegységeknél.

Ha a vegyszer adagoló volt felül, akkor a vegyszer nyilván a pumpára is kerülhetett, amit le kell majd törölni onnan. Ha a pumpa volt felül, akkor a víz a vegyszer adagolóra folyik, mely történetesen egy 220 voltos berendezés és annyira nem örül az égi áldásnak, hogy rosszabb esetben rövidzárlat keletkezik benne és áll a mosó.

Én inkább alulra pozícionálnám a vizes elemeket.

Persze a legjobb az lenne, ha ezek jó távol lennének egymástól, de akkor méretproblémákba futunk.

06máj 2020

Az önkiszolgáló autómosó rendszerek lelke a nyomásfokozó pumpa, másnéven magasnyomású vízpumpa. Ez az egység hivatott a betáplált vegyszeres vizet magasabb nyomás mellett kibocsátani. Ennek a pumpának köszönhetően tapasztaljuk a mosóeszközökön a magasabb víznyomást, mely meghatározott szűkítőn keresztül jön létre, adott folyadékmennyiség áramlása mellett és végső soron a tisztító hatás egyik fő összetevője.

Az önkiszolgáló autómosó felhasználója által tapasztalt vízáram ’ereje’ két tényező együttes eredménye. Fontos szerepe van a kilépő folyadék mérhető nyomásának a kilépési ponton (pl. mosólándzsa szórófeje), illetve legalább ugyanilyen fontos a kilépő folyadék mennyisége is. Lényegesen könnyebb alacsony folyadékmennyiséget magas nyomásra emelni, vagy jelentősebb folyadékmennyiséget egy alacsonyabb nyomás mellett kibocsátani, mintha ezen két előnyös értéket együttesen próbáljuk elérni.

Így aztán az üzemi nyomás, vagy szállított vízmennyiség egyenként nem igazán releváns információ. A legtöbb önkiszolgáló berendezés esetén a gyártó az üzemi nyomást hangsúlyozza és hallgat a szállított víz mennyiségéről. Ha mind a két adat esetében magas értéket szeretnénk elérni, akkor nagyobb űrtartalmú pumpára és magasabb villamos motorteljesítményre van szükségünk. Ez persze drága mulatság. Első látásra beszédes a pumpa mérete és a rendszerbe integrált villamos motor teljesítménye. 2, vagy 2,2kW teljesítményű villamos motorral ésszerű méretű vízpumpát alkalmazva nem lehetséges 10 liter/perc folyadékáramlást elérni 100 bar, vagy ennél magasabb nyomás mellett tolerálható fordulatszám mellett.

A DiBO berendezések éppen ezért a szokásosnál lényegesen magasabb méretű vízpumpát és 4 kW teljesítményű villamos motorokat alkalmaz. A túlméretezett rendszer könnyedén biztosítja a magas (130 bar) üzemi nyomást a lándzsából kilépve és a 14 liter/perc vízmennyiség áramlást. Ne felejtsük el, hogy az autómosásnak, ahogyan bármilyen vizes technológiás tisztítási folyamatnak a hatásmechanizmusának sarkalatos pontja a fizikai erő (víznyomás) és az áztató hatás (vízmennyiség). Ezek hiányában a folyamat kevésbé hatékony, vagy ezeket az elemeket más összetevővel kell helyettesíteni, pl. magasabb vízhőmérséklettel, vagy több és erősebb vegyszerrel.

Egyes vegyszerfajták esetében a kompresszió mértéke nem fokozható határok nélkül. A porsamponos rendszerek esetében alkalmazott oldatlan szemcsék ugyanis szintén keresztül áramolnak a kompressziós kamrán és magasabb nyomás mellett erőteljesebb kopást okoznak ezekben a drága részegységekben.

Érdemes néhány szót ejteni a nyomásfokozó pumpák (vízpumpák) folyadék betáplálásáról is. Ahogy a nevük is sugallja, ezek a pumpák elsősorban a megfelelő bemeneti vízmennyiség nyomásának növelésére szolgálnak. Kevésbé alkalmasak ugyanakkor folyadékok felszívására, azaz a saját maguk folyadékkal történő ellátására, mondjuk víztartály irányából. Ilyen alkalmazás mellett a nem megfelelő vízellátottság nehézkes működést, szárazon futást, gyorsabb elhasználódást eredményez.

Ennek kiküszöbölésére a fejlettebb rendszerek úgynevezett előnyomó szivattyúkat alkalmaznak, melyek nem csak egyetlen pumpának, hanem az egész rendszernek, akár több pumpának is képes megfelelő nyomáson a kívánt vízmennyiséget betáplálni. Mindez egy előre meghatározott alapnyomás mellett történik, melynek értéket egy szenzorral folyamatosan mérik és ehhez illesztik az előnyomó pumpa működését. A DiBO rendszerek esetén ennek az alapnyomású hálózatnak a része valamennyi mosóbeálló nyomásfokozója, a hideg-lágy vizes rendszer és a meleg-lágy vizes rendszer. Ahogy a legtöbb prémium gyártó esetében, úgy a DiBO-nál is külön, független gépészeti kört alkot az ozmózis vízszűrő és tároló rendszer. Ebből a különálló tároló edényéből történű vízelvét a régi rendszerek esetében gyakran gravitációs elven történt, azonban ez a korábbiakban leírt problémákhoz vezethetett. A DiBO a telepített valamennyi önkiszolgáló autómosó rendszere esetében az ozmózis víz körhöz önálló előnyomó szivattyút biztosít, mely segít a nyomásfokozó pumpák ellátásában és így hosszabb élettartamot biztosít a számukra. A végfelhasználó ennek köszönhetően egy folyamatos, erőteljes, rázkódástól mentes vízfolyamot tapasztal minden programpont mellett.

06máj 2020

A műanyag csövek kockázatai az önkiszolgáló autómosó rendszerekben.

Mindenki a saját kárán tanul. Igaz ez persze a gyártóra is. Sok éven keresztül a még a legnagyobb gyártók is elsősorban ragasztásos eljárással összekapcsolt műanyag csőhálózatokat használtak az önkiszolgáló autómosó gépészeti rendszereiben. Tették ezt a bázisberendezésen belül és gyakran annak környezetében is a perifériás részegységek összekapcsolására. Az ötlet jónak tűnt, hiszen egy viszonylag olcsó, gyorsan kivitelezhető és ellenálló megoldásnak látszott.

Aztán eltelt néhány év és egyre több üzemeltető panaszkodott a csőhálózat tömítetlenségére, kilyukadására. A csőhálózatokban áramló víz lassan, de végül kihordja az illesztéseket, illetve azokat a felületi részeket, ahol az áramlással kapcsolatos alig észrevehetetlen áramlások keletkeznek.

Érdekesség, hogy ugyanez a jelenség idővel a sárgaréz részegységeket is érinti.

Egy műanyag csőhálózattal szerelt önkiszolgáló autómosó rendszer életében az ötödik év után várhatók ezek a fajta, nehezen javítható hibák. Nem marad más megoldás, mint egy nagyon költséges csőhálózat csere, többnyire valamilyen rozsdamentes acél rendszer beépítésével.

A DiBO is tanult ezekből a tapasztalatokból. A modern, prémium önkiszolgáló rendszerek esetében kizárólag rozsdamentes csőhálózatot alkalmaznak a gyártók mind a géptesten belül, mind pedig annak környezetében, a géptérben. Ez a kialakítás hibamentes, tartós terméket eredményez a teljes élettartam alatt.

Minden esetben tájékozódjon, hogy a beszerezni tervezett önkiszolgáló autómosó gépészeti rendszer milyen csőhálózati megoldást alkalmaz!

28febr 2018

Mennyibe kerül egy önkiszolgáló autómosó? Az ügyfelektől kapott megkeresések legnagyobb része az önkiszolgáló autómosó beruházás teljes költségvetésére vonatkozik. Egy külön cikkben tárgyaljuk a beruházás egyéb költségeit.

 • Mennyibe kerül egy önkiszolgáló autómosó?
 • Az önkiszolgáló autómosó ára?
 • Milyen önkiszolgáló autómosót tudok megépíteni?
 • Van-e elég pénzem egy önkiszolgáló autómosó megépítéséhez?
 • Mekkora önkiszolgáló autómosót építsek?

Mielőtt ebben a témában részletesen elmélyednénk, szeretnék néhány fontos körülményt mindenképpen tisztázni az alább leírtakkal kapcsolatban.

A megjelölt költségtételek és összegek csupán tájékoztató jellegűek. Célunk az, hogy az önkiszolgáló autómosó beruházáson gondolkodók valamilyen viszonyítása alapot kapjanak az egyes létesítmény méretekhez illeszkedő, várható költségekkel kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos, hiánypótló írás, hiszen az interneten nem, vagy csak nagyon körülményesen lehet hozzájutni ehhez az alapvető információhoz. A képviseletek persze igyekeznek a költségeket mindig alá, a bevételeket pedig mindig fölé becsülni. Teszik ezt azért, hogy a termékeik által érintett üzleti modell a lehető legrózsásabb képet mutassa, vásárlásra ösztönözve a kedves érdeklődőt, lehetőleg minél hamarabb.

A beruházás teljes összköltsége nyilván számtalan körülménytől függ majd. Nincs két egyforma autómosó helyszín, nincs két egyforma telek, ahogy nincs két egyforma közműellátottság sem. Így aztán a pontos költségvetés az adott telepítési körülmények pontosabb ismerete mellett határozható csak meg és akkor is csak hozzávetőlegesen. Mindaddig senki nem tudja mennyibe kerül egy konkrét beruházás, amíg az be nem fejeződött.

Írásomban igyekszem tapasztalati támpontot adni arra a kérdésre, hogy akkor most kb. mennyibe is kerülhet egy önkiszolgáló autómosó?

Még egy megjegyzés. Ez az írás nem hivatott számba venni a konkurensek termékeit, illetve az általuk követett beruházási formák előnyeit, vagy éppen hátrányait. Az egyszerűség kedvéért most fogadjuk el egyszerűen csak azt, hogy a DiBO mindig a legjobb választás és mi adjuk a legjobb tanácsokat! ? Ennek megfelelően a telepítéssel kapcsolatos alépítményi és technológiai költségeket is a DiBO által telepített berendezésekhez kapcsolódóan határozzuk meg. Mi mást is tehetnénk, ha az előzőekből következően mi vagyunk a legjobbak? Igaz?

A beruházás 5 fő költségcsoportja, mely meghatározza, hogy mennyibe kerül végül mindez

 1. Tervezési és engedélyeztetési költségek
 2. Közmű beruházási költségek és díjak
 3. Ingatlan és alépítményi költségek
 4. Épületszerkezeti költségek
 5. Gépészeti költségek

Ebből az 5 fajta költségtípusból jobb esetben kettő már egészen korai szakaszban viszonylag pontosan meghatározható. Ez a gépészeti rendszer ára és az épületszerkezeti rendszer ára, amennyiben ez utóbbit is a gyártótól szerezzük be. Valójában ezen a kettőn kívül a többit nem is nagyon tudjuk előre tervezni.

Az előbb említett két tétel pontos ismeretének egyetlen feltétele van, mégpedig a későbbi szállítói partner korai kiválasztása, aki a megküldött részletes árajánlatban foglaltak betartásával pontosan megadja az ide vonatkozó költség adatokat. Így aztán úgynevezett gyári épületszerkezet és gépészeti rendszer alkalmazása esetében a beruházó, legalább ezen a két költségsoron pontos számokat kap már a tervezés során.

Tervezési és engedélyeztetési költségek

Bár vannak egészen kivételes esetek, melyek nem tesznek szükségessé engedélyeztetési eljárásokat (felújítás, átalakítás, technológiai csere, vagy egyes speciális beruházási formák), összességében mégis csak elmondható, hogy az önkiszolgáló autómosó építés, annak későbbi méretétől függetlenül, minden esetben építési engedély köteles építési forma. Ennek értelmében az építési munkát megelőzően építészeti és egyéb szakági (víz-csatorna, környezetvédelem, villamossági, gáz, közlekedési, stb.) terveket kell elkészíteni, elkészíttetni. Természetesen a képviseletek, ahogy a DiBO is teszi, ehhez igyekeznek minden fajta szakmai segítséget megadni, így akár komplett tervdokumentációhoz is hozzájuthat a beruházó, melyet már csak az adott telepítési helyszínre kell adaptálni.

Ennek ellenére mindez több százezer, vagy akár nettó egymillió forintot meghaladó összköltséget is jelenthet valamennyi szakági munka összeadásával. Ezt egészítik ki az engedélyezési munkafolyamat során jelentkező további díjak és illetékek összegei.

Közmű költségek

Ebbe a kategóriába szokás sorolni mindazon közművekkel kapcsolatos költségeket, legyen akár víz, csatorna, villany, vagy éppen a gázközmű, melyek kifejezetten a létesítmény üzemeltetésének feltételeit hivatottak megteremteni.

Szerencsétlen esetben ezek közül egy-egy akár nem is áll a rendelkezésre az adott helyszínen. Nyilván igen nehéz egy önkiszolgáló autómosót vízközmű nélkül működtetni és szintén lehetetlen szennyvízcsatorna hiányában. Ugyanígy létkérdés a villamos közmű megfelelő kapacitásának elérhetősége. Gáz nélkül ugyan lehet élni, de 2 mosóbeállóhely felett tervezett autómosó méret esetében már nagyon gyorsan elvesztjük a gázközmű beruházás hiánya okozta megtakarításainkat az üzemeltetés megemelkedő költségein. Villamos üzemben melegített vizünk ugyanis közel 3x drágábban állítódik elő, mint gáz vízmelegítő használatával.

Ennek folytán aztán nagyon nem mindegy, hogy az üzemeltetéshez alapvetően szükséges, illetve optimális közműfajták telken belül, telek előtt, vagy éppen attól több száz méterre érhetők-e el. Sokszor hallani olyan megnyugtatónak szánt mondatokat, hogy „nincs gond, a gáz a telek előtt van”. Én erre csak annyit szoktam mondani, hogy az „nagyon jó, akkor csak picivel lesz több egymilliónál a dolog…”.

Nagy általánosságban elmondható, hogy a víz- és csatornaközmű annyira alapvető, hogy a ténylegesen megvalósítható beruházások esetében ennek kiépítési költsége csupán néhány százezer forint. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a lórúgásszerű közműfejlesztési hozzájárulásról sem, mely napi átlagban felhasznált minden egyes köbméter mennyiségre vetítve közelít az egyszeri 8-900.000 forint + áfa díjhoz. Csak hogy egyértelmű legyek, példának okáért egy jól menő 4 beállóhelyes önkiszolgáló autómosó minden különösebb megrázkódtatás nélkül elpancsol napi 10 köbméter vizet a csatorna irányába és ez testvérek között is inkább 8-9 millió nettó forintot jelent a beruházás időpontjában közműfejlesztési hozzájárulás formájában, amennyiben az adott helyrajzi szám nem rendelkezik korábbról ilyen mértékű, már megváltott kontingenssel. Ez pedig nagyon ritka, kivételes eset. A beruházóknak ezért azt szoktam javasolni, hogy óvatos lépésekkel haladjanak előre, és első körben inkább kisebb, 3-4 köbméteres kontingens kiépítését célozzák és ezt bővítsék majd később.

Új beruházás esetében az első 32A villamos kapacitást az egyszeri csatlakozási díj tartalmazza és gázüzemű vízmelegítő és a padlófűtés rendszer esetében egy 4 beállóhelyes önkiszolgáló autómosó sem kíván 3x40A kapacitásnál többet. Így ezen a soron nem vérzik el a tisztelt ügyfél a pénztárnál. Ennek ellenére itt is közelítünk az összes kellék és szekrény és óra és vezeték és illeték és díjak és stb. okán a millió körüli értékszinthez.

Ahogy a klasszikus is mondani szokta: a legnagyobb gáz mindig a gázzal van. Első körben azért mert valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag hazánkban sehol sem lehet csak úgy gázközműhöz hozzáférni. Első kérdésre mindig egy lenéző, értetlenkedő nemleges választ kapunk az elérhetőségre vonatkozó kérdésünkre. Nem sorolnám most fel hány féle nemleges választ indokló magyarázatot hallottam már arra vonatozóan miért nem lehet az adott telken gáz, de aztán valahogy mindig lesz. Legrosszabb esetben tartályos, ami közel 2x magasabb gázoldali üzemeltetési költséget jelent szemben a vezetékes ellátással.

A gázközmű a megtett távolsággal arányosan válik elviselhetetlenül drágává. Míg egyes fejlett nyugat-európai országokban a kutyát sem érdekli, hogy a delikvens végül hogyan felel meg az előírásoknak, hiszen végső soron közös érdek, hogy ne robbanjunk fel, addig hazánkban valami fajta perverz szakmaiság lengi körül a témát. Fejét vakargató területgazda, szabályosan rettegő, zavart tervező, és teljesen tanácstalan kivitelező nehezíti a megvalósítást.

Mindennek nem is lehet más a vége mint jó sok elköltött forint. Minimum nettó egymillió, de nem ritkán több millió forinttal könnyebbítik meg a kedves beruházni szándékozó pénzügyi tartalékait.

Összefoglalva a fentieket, közművek tárgyában minimum 2 millió, de esetenként akár ennek a duplája is lehet a teljes beruházási költségtétel.

Ingatlan és alépítményi költségek

Ebbe a kategóriába préselődik minden bizonytalanság. Milyen konkrét költségtételeket sorolunk ide?

 • Ingatlan vételár, vagy bérleti költség a beruházási, építési időszakban. (A szerencséseknek saját tulajdon jutott, de ezen a telken is működhetne egy autótelep mondjuk bérletben, ami pénzt termelne…)
 • Önkiszolgáló autómosó alépítmény építési és anyagköltségei
 • Önkiszolgáló autómosó alépítmény gépészeti költségei (szennyvíz vezetékek, iszapterek, padlófűtés, defrost csőhálózat stb.)
 • Közlekedő felületek építési és anyag költségei (térburkolat, szegélyek, csapadékvíznyelők, stb.)
 • Csapadék és szennyvíz elvezetési rendszerek a mosótéren kívüli, de telken belüli területen
 • Térvilágítás (oszlopok, lámpatestek)
 • Kamera és riasztó rendszer
 • Kerítés
 • Be- és kihajtó, esetleg sorompó
 • Porszívószigetek és porszívó berendezések
 • Érmeváltó berendezés
 • Belső közműrendszer költségei (víz, csatorna, gáz, villamosság)
 • Olajszeparátor a szennyvízre és esetenként külön a csapadékvízre is.

Mondanom sem kell, minél nagyobb egy-egy létesítmény annál magasabb lesz a végszámla. Nyilván nem arányos minden tételsor esetében, de összességében nem okozok meglepetést, ha milliókat, vagy tízmilliókat említek összefoglalásképpen.

Önkiszolgáló autómosó épület

A nagy kérdés, ami minden beruházót gyötör: Venni vagy nem venni? Ahogy a tapasztalat mutatja, sokan megpróbálták, de nagyon keveseknek sikerült saját erőből, őszinte sikerként megélni a saját erőből és kútfőből létrehozott épületszerkezetet.

Sokan feledkeznek meg a kissé ellenséges környezetről, mely a képviseletek kedvetlenségéből fakad egy nem tőlük vásárolt felépítmény tervezésében nyújtandó szakmai közreműködés tárgyában. Miért is támogatnák valami olyan megszületését, ahol ők anyagilag nem érdekeltek?

Az önkiszolgáló autómosó épület csak első látásra tűnik a világ legegyszerűbb dolgának. Vannak ott ideális hosszúságok, szélességek, magasságok, szelvényméretek, csatlakozások, kis statika, kábeltálcák, rögzítések, gépészeti átadók, térelválasztók, ezek rögzítői, technológiai helyiség, esetleg ennek bizonyos előkészítettsége, hóterhelés, zajhatás, világítás, tető és még egy-két kisebb probléma.

A képviseletek sok évet töltenek a tapasztalatszerzéssel és tervezéssel. Ennek a tudásnak az ellenszolgáltatás nélküli átadása a lelkesedést nélkülöző módon történik. Így aztán az egyszeri beruházó kicsit magányosnak érezve magát, az építészhez fordul, akinek nettó fogalma sincsen mit és hogyan is kéne megtervezni…

Ha ez nem megy, marad a gyári épületmegoldás, nyilván több árkategóriában, kinek-kinek anyagi lehetőségei szerint, ahogy a helyzet megkívánja.

A számok azt mutatják, hogy kis hazánkban, különösen a mostani sok megbízással terhelt kivitelezői környezetben, a gyári és a saját erőből, egyedileg előállított és kivitelezett, de hasonló minőséget célzó, megvalósult épületszerkezeti megoldások végső összköltségvetése között elenyésző a számszerű különbség.

Természetesen a túlzó, vagy nem tetsző megoldásokkal szemben még mindig meg lehet próbálkozni egy saját gondolattal, de ettől ne várjunk anyagi forradalmat.

Hogy mennyire szélsőséges is tud lenni egy épületszerkezet ára? A DiBO esetében akár kétszeres szorzó is adódhat a szerkezet anyagfelhasználásából fakadólag.

Gépészeti rendszer

Azért szokás egy DiBO mosót DiBO önkiszolgáló mosónak nevezni, mert DiBO szív dobog benne. Így van ez az EHRLE mosóval, vagy éppen egy Uniwash mosóval is. Ez utóbbiak közelébe sem járnak persze az előbbi szívének… ? Naná!

Hogy mennyit költ el a beruházó az autómosó gépészeti rendszerére persze mindig az Ő döntése lesz. Vannak objektív módon leírható körülmények, mint például a helyszín, a település méret, a konkurencia ereje. Vannak aztán szubjektív szempontok is, mint például a beruházó által értelmetlennek, vagy korainak tartott funkciók, vagy képességek, és persze az anyagi lehetőségek.

Ajánlatainkban igyekszünk egy már jól felszerelt, versenyképes alaprendszert az ügyfél figyelmébe ajánlani és ehhez kapcsolunk egy-két könnyen értelmezhető, előnyös kiegészítő csomagot, amely meglátásunk szerint növeli az adott létesítmény versenyképességét.

25ápr 2016

Bár egyes rendszergyártók és hazai forgalmazók ilyen ígérettel kecsegtetik és hasonló tartalmú marketing eszközökkel csábítják ügyfeleiket a mai napig, a jól hangzó szlogenen túl a gyakorlat nem hozta az elvárt eredményeket. Az elmúlt időszakban az ilyen típusú berendezés telepítések során a megrendelők – bölcsességükről tanúbizonyságot téve – már megrendelik a kefés mosás programot. Meghagyják a lehetőséget az ügyfelek számára, hogy belátásuk és tapasztalataiknak megfelelően döntsenek a kefe használatáról. Olvasás folytatása

24ápr 2016

8 beállóhelyes DiBO önkiszolgáló autómosó centerek Magyarországon

Az elmúlt 2-3 év nagy újdonsága a nagyobb, akár 8 beállóval megnyitott önkiszolgáló autómosó létesítmények megjelenése a magyar piacon. Az első ilyen DiBO installáció 2015-ben nyitott a soroksári Auchan kereskedelmi központ területén. A nyitva tartás első éve parádésan bizonyította létjogosultságát az ehhez hasonló méretű mosóközpontoknak. Olvasás folytatása

31márc 2016

Fontosnak tartjuk tájékoztatni ügyfeleinket a berendezés megvásárlásán túl várható projekt költségfajtákkal kapcsolatban is. Az alábbi listában igyekeztünk összegyűjteni azokat a fontosabb költségelemeket, melyek jellemző módon a teljes beruházás során majd a tulajdonos költségvetését terhelik. Ezek a beruházás egyéb költségei. Külön cikkben tárgyaljuk a beruházás várható teljes költségét! Olvasás folytatása