Mitől lesz hatékony egy önkiszolgáló autómosó rendszer? A legtöbben csupán a gépészeti rendszerre gondolunk, pedig az alkalmazott vegyszereknek pontosan ugyanakkora szerepe van a hatékonyságban. Az önkiszolgáló autómosókban használt vegyszerek két alaptípusát különböztetjük meg.

Az egyik autósampon fajta a régebbi, porállagú vegyszersampon. Ezt a terméktípust rendszerint 20, vagy 25 kilogrammos zsákokba töltik, melyet légáteresztő, a párolgást elvezetni képes zárral látnak el. A porsamponok tárolása nagy körültekintést igényel, nem ajánlott a gépészeti helyiségben elhelyezni a pára okozta állagromlás elkerülése érdekében.

A használat során a porsampont egy tárolóedénybe töltik, ahonnan a rendszer egy speciális csigás, vagy szórótárcsás mechanika segítségével adagolja azt a kívánt mennyiségben egy előhígító tartályba. Az említett porsampon tárolótartály kapacitása korlátozott, néhány kilogramm vegyszer egyidejű tárolására alkalmas. A tartály kapacitás korlátozottsága a porsampon érzékenységével magyarázható. A túl nagy tárolóedényben elhelyezett nagyobb mennyiségű anyag a környezet páratartalma, illetve a nagyobb saját tömeg miatt összeállhat, megtapadhat az edény falán, vagy letapadhat a mechanika részelemein. Az adagoló rendszer viszonylag magas ára miatt rendszerint a teljes létesítmény összes mosóállását, vagy egyszerre több mosóállást csoportosítva szokás közösíteni egy-egy porsampon adagolóberendezés alá.

A porsamponos rendszer a fenti korlátozott kapacitások miatt nagyobb készletkövetési figyelmet igényel. Két mosóbeálló helyig a forgalomtól függően akár több napra is biztosítható a biztonságos üzemeltetés, azonban ennél több beálló esetében napi szinten érdemes ellenőrizni a készlet pillanatnyi állapotát.

Az előzőekben említettek szerint a porsampon ebből a tárolóedényből egy előhígító tartályba kerül adagolásra. Az adagolást egy tisztán elektromechanikus, vagy számítógép vezérelt rendszer végzi. Ennek elsődleges inputja minden esetben az éppen alkalmazott mosási program kevert-folyadék elvétele, melyet pótolni kell friss vízzel és a hozzáadott megfelelő mennyiségű feloldódó porsamponnal.

E42 etikett mintakép

 

Fontos feltétele a porsamponos rendszereknek a vízminőség állandóságának biztosítása. A porsampon kizárólag lágyvizes környezetben és az előírt hőmérséklet állandó értéke mellett alkalmazható. Ez a feltételrendszer nem csak a vegyszer alkalmazhatóságára van hatással, hanem a berendezés állagát is veszélyeztetheti annak hiánya. A vízminőség változása, azaz a vízkeménység értékének kisebb, nagyobb arányú elmozdulása a samponkeverék instabillá válásához, csomósodásához vezethet. Ugyanilyen lényeges szerep jut a folyadék hőmérsékletének is. Az adott porsampon termékhez előírt minimális vízhőmérsékletet a teljes folyamat során fent kell tartani, ugyanis ennek hiányában akár teljes egészében gátolódik a termék hígulása és ez végzetes hibákat okozhat az adagolórendszerben.

A porsamponos rendszerek esetében ezért kiemelkedően fontos szerepe van a kifogástalanul, hibamentesen működő vízlágyító és vízmelegítő berendezéseknek. Nagyon oda kell figyelni, hogy a kétkörös kazánrendszer esetében a fűtési kör esetleges nyomáscsökkenése nem okozza egyszerre a használati vízszolgáltatás megszűnését is. Lásd a padlófűtésről szóló írásunkat.

A második nagy autósampon típus az úgynevezett folyékony vegyszer. Ez a termék gyakorlatilag tetszőleges kiszereléseben hozzáférhető és csak a tárolási környezet sajátosságaitól függ a legcélszerűbb típus kiválasztása. Lehetséges 5, 25, 200, 600, illetve 1.000 literes tárolóedényben is a beszerzés.

Az elmúlt évtizedben a folyékony samponok gyökeres változáson mentek keresztül a hatékonyságuk és a tartósságuk tekintetében egyaránt. A ún. felületaktív anyagoknak köszönhetően a szennyoldó képesség nagyságrendekkel javult, ugyanakkor a speciális adalékanyagoknak és a új fajta gyártástechnológiának köszönhetően a legkényesebb járműtípusokra szánt termékek is évekig megőrzik minőségüket. A folyékony állagnak köszönhetően a fősamponként használt vegyületek kiegészíthetőek speciális adalékanyagokkal, melyek védik a felületet a lúgos hatástól, fényt kölcsönöznek a járműveknek, illetve pozitív hatást fejthetnek ki a berendezés részegységeire is.

Nagyon fontos, hogy a vegyszer kiválasztása során gondosan tájékozódjunk annak ajánlott alkalmazásáról. Önkiszolgáló autómosóban kizárólag olyan vegyi anyagot szabad használni, mely a gyártó által kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve. Egy egy ilyen termék akár több tucat összetevőnek köszönheti végformáját. Ezeket az összetevőket a felhasználási célnak megfelelően, akár évszakonként is más más keverék formájában állítják össze.

A Radinum Kft. az általa forgalmazott járműmosó rendszerekhez a Flowey vegyszereket ajánlja felhasználni. Az általa forgalmazott DiBO önkiszolgáló jellegű autómosók esetében a Flowey vegyszer alkalmazása esetén a szabványos 12 hónap helyett 24 hónapos teljes körű garanciát ad a berendezések HP pumpáira. A célzottan erre a területre szánt vegyszerek rendkívül hosszú élettartamot garantálnak a részegységeknek.

A folyékony állagú vegyszerek alkalmazásának köszönhetően jelentősen csökken az üzemeltetés energia szükséglete. Szemben a por állagú vegyszerekkel, melyek akár károsodást is okozhatnak hideg vizes környezetben a gépészeti főegységekben, a folyékony vegyszerek biztonsági szempontból közömbösek az oldódásukhoz használt folyadék hőmérsékletére, ugyanakkor elvárt tisztító hatásukat a legtöbb esetben már 35 fokos vízhőmérséklettől kezdődően garantálják.

EV8 etikett mintakép

 

Ugyanilyen közömbösséget mutatnak a víz lágyságának fokára is, bár eredményes alkalmazásuk és a berendezések védelme érdekében elsősorban lágyvizes környezetben javallott a használatuk. Egyes vegyszerek képesek a kemény víz támasztotta követelményeknek is megfelelni.

Mik a porsampon előnyei?

Összességében a mai napig érvényes, hogy a porsamponos üzem alacsonyabb vegyszerköltség mellett tartható fent. Ugyanakkor azt is igaz, hogy a folyékony állagú vegyszerekhez képest magasabb közmű költség mellett üzemeltethető ez a fajta berendezés, elsősorban a vegyszertermékek számára szükséges magasabb folyadék hőmérséklet miatt.

A porsamponok gyártása során lehetőség van programozottan oldódó szemcsék alkalmazására a nagyobb fizikai felületi hatás érdekében. Itt egy homokszóráshoz hasonló, de annál lényegesen lágyabb folyamatról beszélhetünk. Ezek az apró részecskék hivatottak helyettesíteni az erősebb tisztítási hatáshoz szükséges fizikai behatás egy részét. Ugyanezt az erőhatást fejti ki a mosókefe a jármű felületén.

Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy ezek a szemcsék – oldatlan formában – a vízpumpán is áthaladnak, így a felületi hatások a pumpa falán, illetve a tömítéseken is jelentkeznek, mely rövidebb élettartamot jelenthet.

Az említett oldatlan szemcsék felületi kopást okoznak. Gyakori jelenség a porsamponos üzem hatására fellépő lámpaburkolat opálosodás.

A porsampon szintén fontos és előnyös tulajdonsága a koncentráltság, hiszen a hatóanyagok a lehető legtisztább formában vannak jelen a szárazanyagban. A Flowey E40 és E42 porsampon kettős tisztán vegyi úton kínálja a működési mód előnyös tulajdonságait, kockázatos adalékrészecskék nélkül.

Mik a porsampon hátrányai?

Nehézkes kezelés az utántöltés során. A zsákból többnyire valamilyen eszköz segítségével kell a terméket a tároló edénybe tölteni. Szintén nagyon lényeges az adagolás állandó értéke. A gyakorlatban porszemcse állagú anyag oldótartályba való beleszórásáról beszélünk, mely technológiai értelemben egyáltalán nem tartozik az egyszerűbb feladatok közé. Csupán kevés gyártó berendezése képes hosszabb távon biztosítani a megbízható és pontos adagolást.

A porsampon rendkívül kényes a tárolás és a felhasználás körülményeire. A legnagyobb ellenség a pára, mely éppen az autómosó gépészeti helyiségeiben, tereiben fordul elő a leggyakrabban. A párásodás csomókat eredményez, akár magában a zsákban is elkezdhet tömbösödni a termék. A nem megfelelően kialakított adagoló edényben sűrűn fordulhatnak elő akadások, torlódások, melyek kizárólag kézi segítséggel oldhatóak fel.

Porsampont kizárólag meleg vízzel keverve lehet alkalmazni. Értsd, ez a legtöbb esetben minimum 45 fokos vizet jelent mind a keverő edényben, mind pedig a pisztolyból kilépő folyadék esetében. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a már bekevert, de még fel nem használt vegyszeres vizet melegen szükséges tartani a keverő edényben a csomósodás elkerülése érdekében, másrészt a pisztolyból kilépő folyadék hőmérséklete sem lehet alacsonyabb a jelzett értéknél. Egyes berendezésforgalmazók szívesen feledkeznek meg a bemutatók alkalmával bizonygatott hatékonyság üzem oldali áráról.

A gyakorlatban, már bekevert formájában semmilyen hatékonysági előnnyel sem rendelkezik a porsampon folyékony társaival szemben. A nagyobb szennyoldó képesség minden esetben az extrém magas – egyes esetekben akár a 60 fokot is meghaladó – vízhőmérsékletnek köszönhető, mellyel teljesen azonos hatás érhető el folyékony állagú samponok esetében is azonos vízhőmérséklet alatt használva azokat.

A porsamponos rendszerek egyik nagyon nagy hibája az előbb említett, alkalmazhatóságukhoz kapcsolódó speciális követelmények, illetve a fel nem oldódott szemcsék romboló hatása. Ezeknél a berendezéseknél nagyságrendekkel gyakoribbak a tömítetlenségek, kopások, sőt a pumpák végleges sérülései. A hagyományos kialakítású magasnyomású pumpát 60 fokos maximális vízhőmérsékletre tervezik. Az ennél magasabb hőmérséklet tönkreteszi a tömítéseket a pumpa vizes oldalán. A magasabb hőmérsékletet tűrő pumpák ára nagyságrendekkel magasabb hagyományos társaikénál, ezért ezeket csak nagyon ritkán, speciális esetekben alkalmazzák a gyártók. Az érvényes szabályok sem engedik meg az önkiszolgáló autómosók esetében a 60 fokosnál melegebb víz használatát az égési sérülések elkerülése céljából.

A porsampon adagoló berendezések viszonylag összetett vezérléssel irányítottak, így ezek szabályozása szerviz szintű feladat. Ez egyben azt is jelenti, hogy bármilyen a kívánatos vegyszerszintben tapasztalt eltérés orvoslása külső segítséggel történhet csak. Mindez a szabad vegyszerválasztásban is korlátozhatja a felhasználót, amennyiben más, nem a gyártó által javasolt/előírt terméket szeretne a berendezésben alkalmazni.

Mik a folyékony sampon előnyei?

A folyékony samponok tárolása, kezelése a lehető legegyszerűbb feladat. A lezárt kannák akár több évig is probléma mentesen tárolhatóak, de nyitott állapotukban is több hónapig megőrzik valamennyi fontos tulajdonságukat. Ez egyben azt is jelenti, hogy megfelelő belső téri tárolókapacitás mellett, akár 600, vagy 1.000 liter vegyszer is a körbe kapcsolható, mely rendkívül hosszú, akár hónapokig tartó üzem kiszolgálását biztosíthatja.

A folyékony vegyszeradagolók meghibásodási gyakorisága rendkívül alacsony. Ez elsősorban erős koncentrációban kezelt, savas vegyszerek (pl. wax) hatására fordulhat elő. Ellene előhígítással lehet védekezni, mely magasabb viszkozitást biztosít a pumpán átáramló terméknek. Az ilyenkor szokásos keverési arány 1:2 – 1:3. Minden esetben ozmózis szűrt víz használata javasolt a wax termék előhígítására, mely a természetes csomósodás elkerülésére szolgál.

A wax anyagok elsődleges feladata az általuk hordozott tulajdonságok felületre vitele és fenntartása. Ezt egy erős felületi kötéssel érik el, mely nem csak a jármű karosszéria esetében működő tulajdonság, hanem a vízben természetesen előforduló ásványi eredetű részecskéknél is megfigyelhető mechanizmus. Ez a gyakorlatban az anyag lassú csomósodását idézi elő, ahogy a wax anyag szépen lassan maga köré gyűjti a szűretlen folyadékban megtalálható elemi részecskéket.

Az új generációs folyékony samponok úgynevezett felületaktív anyagokat tartalmaznak, melyek erősítik ezen termékek hatékonyságát a letapadt szennyeződésekkel szemben. Ennek köszönhetően nincs szükség a korábbi gyakorlatnak megfelelő nagyságú fizikai behatásra a tisztítás során. Ezek a kémiai anyagok csökkentik a víz felületi feszültségét, megkönnyítve behatolását a szennyeződésekbe.

További fontos előnye a folyékony samponos üzemben a szabad választás lehetősége. A tulajdonos önállóan, külső segítség nélkül képes megválasztani az alkalmazni kívánt vegyszertípust. A beállítások egyszerű potméterrel, vagy a berendezés kezelőfelületén keresztül elvégezhető. A pontos beállításhoz szükséges egyetlen eszköz egy kézi pH mérő műszer, mely szabadon hozzáférhető az interneten keresztül már néhány tízezer forintos összeg fejében.

A folyékony sampon hátrányai

A folyékony állagú samponok nem adalékólhatók szilárd, vagy programozottan oldódó részecskékkel. Ezek káros hatással volnának az adagolók részegységeire.

A megfelelően stabil termékformula csak erős gyári hígítás mellett biztosítható, így ezeknek a termékeknek a szárazanyagtartalma körülbelül 10-20% közötti. A fennmaradó részt többnyire esővíz adja. Ez elsősorban a szállítás esetében jelent hátrányt, hiszen a tényleges hatóanyag hígítására szolgáló folyadék súlya extra költséget jelent. Mindezt leegyszerűsítve valahogy úgy kell elképzelni, mintha a folyékony vegyszerek tároló edényében a porsamponos üzem előhígító tartályában létrehozott keverékhez hasonló vegyületet töltenénk.

2 Hozzászólás erre: Gépi autósampon típusok
  1. […] Milyen típusú vegyszereket szeretne használni? Kipróbált márt több fajtát? Utána olvasott már a témának? […]

  2. […] azon talán érdemes vitatkozni, kinek melyik samponfajta tűnik szimpatikusnak (porsampon-folyékony állagú samponok), azon már bizonyosan nem, hogy szabad-e nem erre a célra kifejlesztett terméket a […]


[fel]

Szóljon hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .